Strip! Musomanie

De strip Musomanie verschijnt al 17 jaar elk kwartaal
in het Vriendenjournaal van de Vriendenvereniging
van het Van Abbemuseum.