Strip! Musomanie

De strip Musomanie verschijnt al 13 jaar elk kwartaal
in het Vriendenjournaal van de Vriendenvereniging
van het Van Abbemuseum.