American cartoonist

Terwijl in de jaren ’40 en ’50 in Europa enkele pioniers vochten om als cartoonist of striptekenaar een bestaan op te bouwen was men aan de overkant van de grote plas al veel verder. Talloze stimulerende do-it-yourself drukwerkjes vonden gretig aftrek. Een rijke biotoop aan reclamebureaus en uitgevers, met gebouwen, billboards en allerlei soorten drukwerk als canvas, bood veel tekenaars een glanzende carrière. Al sinds 1900 was dit tot een ware business uitgegroeid. In Europa werd net na de bevrijding de kunst snel afgekeken en binnen drie decennia waren de rollen omgekeerd en inspireerde met name Franse kunstenaars hun Amerikaanse en Canadese geestverwanten.