Hans Kresse

Weinig striptekenaars konden met inkt en penseel zo scherp een sfeer scheppen als de Nederlander Hans G. Kresse (1921-1992). Hoewel zijn werk in hoogtijdagen over heel Europa bekend was (in de vorm van tekeningen met twee kolommen tekst eronder) worden de verhalen van Eric de Noorman niet vaak meer gelezen. Toch valt er voor lezers die er de tijd voor nemen heel wat te genieten. Kresse liet zijn hoofdrolspelers verouderen en soms sterven; heel zeldzaam in het genre. Zijn beroemdste creatie Eric kreeg een zoon, Erwin, die in de laatste verhalen op de voorgrond trad. Daarnaast werd Hans Kresse via zijn indianenstrips steeds meer pleitbezorger voor de rehabilitatie van het imago van de Noord-Amerikaanse indianen. Persoonlijk vind ik zijn weergave van natuur en dieren adembenemend.