LM

De reizen naar de maan. Naar mijn mening een cruciale omslag in het zelfbewustzijn van de mensheid. Hét bewijs dat problemen kunnen worden opgelost als er gezamenlijk de schouder onder wordt gezet. Belangrijker nog: de impact van beelden. Ik herinner de verbijstering vanwege foto’s van de Aarde, genomen halverwege de reis. Nooit eerder had iemand de kwetsbare Aarde van zo’n verre afstand op scherpe foto’s kunnen bewonderen. Op school werd er tijdens de lessen vaak over gesproken. Toen in mei 1969 tijdens de laatste testvlucht naar de maan (met de eerste tv-beelden in kleur) de Apollo 10 capsule door de bemanning ”Charley Brown” werd genoemd en de maanlander ”Snoopy”, hoorde ik ook voor het eerst van de in Amerika populaire  strip ”Peanuts”. Hieronder de ontwerpfases van de Lunar Module, de z.g. LM, die een slimme combinatie vormde met de Apollo capsule.