Remote control

En dát in een tijd waarin nog maar enkele Nederlanders een gewoon tv-toestel bezaten.