The once and future king

Als er een boek is dat mij rond mijn 20e geraakt heeft, is het wel ”Arthur, koning voor eens en altijd” (The once and future king). Een verzameling bewerkingen uit de jaren ’50 van door Sir Thomas Malory (c.a. 1405-1471) op schrift gestelde sagen met de titel “De Morte d’Arthur”. Op unieke wijze heeft White deze bewerkt tot een modern episch verhaal over jeugd en overmoed, ouderdom en teleurstelling, beschreven met veel humor en lak aan conventies.¬†En enorm goed gedocumenteerd. White was immers de auteur van “The Goshawk” (De havik) en dat is weer een erg ontroerend persoonlijk dagboek over de relatie tussen mens en dier. In zijn nalatenschap vond men in de jaren ’70 ”Het boek Merlijn”, een prachtige afsluiting van de verhalencyclus over de mythische koning Arthur. Het is onbegrijpelijk dat de boeken van T.H. White (en hun vertalingen door Max Schuchart) nauwelijks verkrijgbaar zijn. Wel tekenend voor onze tijd.